Apache Hive

Apache Hive

Apache Hive انبار داده ای متن باز برای پرس و جو(query) و تجزیه و تحلیل مجموعه داده های بزرگ ذخیره شده در فایل های هدوپ است.  هدوپ چهارچوبی برای مدیریت مجموعه کلان داده ها در یک محیط محاسباتیِ توزیع شده است. Hive  دارای سه عملکرد اصلی است : خلاصه سازی داده ها، پرس و جو […]