کاربردهای هدوپ

کاربردهای هدوپ

امروزه بسیاری از سازمانها به دنبال راه حلی برای جستجوی میلیونها (یا میلیاردها) صفحه وب و بازگشت نتایج مربوطه به هدوپ به عنوان پلتفرم کلان داده خود هستند. از کاربردهای هدوپ می توان به موارد زیر اشاره کرد: ذخیره سازی با هزینه کم و آرشیو داده ها هزینه کم و سازگاری با سخت افزارها هدوپ […]