بیگ دیتا (کلان داده) چیست؟

بیگ دیتا امروزه تعریف های مختلفی از کلان داده یا به عبارتی بیگ دیتا مطرح می شود. یکی از جامع ترین این تعریف ها، تعریف four v است. در این تعریف کلان داده با استفاده از ۴ ویژگی آن توصیف می شود. این چهار ویژگی عبارتند از: • Volume • Velocity • Variety • Veracity […]